H.Z. PEYGAMBER (S.A.V.)’İN 33 GÜZEL ÖZELLİĞİ

Edebi, Rabbimi bana öğretti, pek güzel terbiye etti.

 

01- Kötü söz söylemezdi

02- Kimseyle çekizmezdi.

03- Her zaman ağırbaşlıydı

04- Dünya işleri için kızmazdı.

05- Umanı ümitsizliğe düşürmezdi.

06- Kimsenin kusurunu aramazdı.

07- Affedici idi, intikam almazdı.

08- Hoşlanmadığı bir şey hakkında susardı.

09- Yemek seçmezdi, önüne ne konulsa yerdi.

10- Susması konuşmasindan uzun sürerdi.

11- Gerçeğe aykırı övgüyü kabul etmezdi.

12- Sade kıyafet giyer, gösterişten hoşlanmazdı.

13- Sıkıntılı hallerinde kabalaşmaz ve bağırmazdı.

14- Konuşurken adeta çevresindekileri kuşatırdı.

15- Kimseye, hakkında hayırlı olmayan bir söz söylemezdi.

16- Kendi şahsı için asla öfkelenmezdi, öç almazdı.

17- Kendisinden birşey istendiğinde asla hayır demezdi.

18- Kelimeleri tane tane ve inci gibi idi.

19- Yanında en son konuşanı, ilk önce konuşan gibi dinlerdi.

20- Halkın kullandığı hiçbir kötü sözü kullanmamıştı.

21- Her zaman hüzünlü ve mütebessim bir halde dururdu.

22- Fakirlerle beraber yerdi, öyleki onlardan ayırt edilmezdi.

23- Sıradan değildi ama sıradan insanlar gibi yaşardı.

24- Hiç kimseyi ne yüzüne nede arkasından kınardı.

25- Düşmanlarını affetmekle kalmaz, onlara değer verirdi.

26- Gereksiz yere konuşmaz, konuştuğunda da ne eksik nede fazla söz kullanırdı.

27- Bir topluluk içersinde oradakiler bir şeye gülerse O’ da güler, bir şeye hayret ederlerse

O’ da hayret ederdi.

28- Konuşurken yüzünü başka tarafa çevirmez, bulunduğu yerde ayrı bir yere oturmazdı.

29- Bir gün kendisinden yaşça küçük bir dostunun omuzlarından tutarak şöyle demişti;

“Dünyada garib bir yolcu gibi ol”

30- Yürürken beraberindekilerin gerisinde yürürdü. İki yalına salınmaz, adımlarını geniş

atardı. Yüksek bir yerden iner gibi öne doğru eğilerek vakar ve sukunetle yürürdü.

31- Sabahları evden çıkarken şöyle derdi; “İlahi, yolda sapmaktan ve saptırılmaktan, kanmaktan ve kandırılmaktan haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten ve saygısızlık edilmekten sana sığınırım.”

32- Çok konuşmazdı, öz ve hikmetli konuşurdu

33- Düşünceliydi, boş şeylerden yüz çevirirdi.

 

KURANİ TERBİYE

Bir cevap yazın