İletişimi Beslemek

Sevgi ve iletişim beslenerek süreklilik kazanır. Araya giren bazı engeller, sevgi ve iletişimi bozabilir.
İletişim, sevgi ve aşkın sürdürülebilir olması için çaba sarf ederek vakit ayırmak gerekir.

Bir yanıt yazın