İnsanın Kendisiyle Tanışması

İnsan çok farklı kapasite ve kabiliyetleri kendinde bulunduran bir varlıktır. Ancak bu yeteneklerin keşfedilip hayata taşınması için insanın kendi ile tanışması gerekmektedir.
Kurumlar için yapılan SWOT analizi fert olarak insan için de geçerlidir. İnsanın güçlü (strong) yönleri fark edilmelidir. Zayıf (weak) yönleri için tedbirler alınmalıdır. İmkan ve fırsatları (opportunity) iyi değerlendirilmeli ve tehditler (threat) ortadan kaldırılmalıdır.
Aslında eğitim insana bunları kazandırma hizmeti vermelidir. Yarışa ve sınav stresine bulaştırılan eğitim, insanın asıl kapasitesini kullanmasına fırsat vermediği gibi tek tip ve standart bir yapı oluşturmaktadır. Bu durum ise gelişim ve dönüşümün ünündeki engellerdendir.
İnsanın kendisi ile tanışmasını sağlayacak sistemlerin devreye alınması gerekmektedir.

Bir yanıt yazın