Karmaşık Kavramlar

Karmaşa, temel değerlerden uzaklaşan toplumun özelliklerindendir. Kavramları net olmayan toplumların, iletişim ve etkileşimleri de karmaşa içindedir.
Çoklarının kullandığı ancak ne kastettiği net olarak bilinmeyen bazı karmaşık kavramlarımız vardır. Bazıları bu kavramları sadece entel görünebilmek için kullanabilmektedir. Paradoks, paradigma, mantalite vb. kelimeler örnek olarak verilebilir sanırım.
Çok defa Türkçe sözlüklerde bulamadığımız bu tür kelime ve kavramlar netleşmeli ki, kim neden bahsediyor anlaşılabilsin.
Kavramlar netleşmeli ve yerli yerinde kullanılmalıdır.

Bir yanıt yazın