İktisadî ve Sosyal Kalkınma

Kalkınma ve gelişim, ortak alana hitap eden kavramlardandır. İktisadî kalkınma, ekonomik gelişimi ifade ederken, sosyal kalkınmada topyekun toplumun gelişimini dile getirmektedir.
Sosyal kalkınma dikkate alınmaksızın gerçekleştirilecek olan ekonomik kalkınma, sosyal hayatı olumsuz etkiler.

Bir yanıt yazın