Kimlik ve Kişilik Oluşturmak

Yıılardır, bir çok yerlerde seminer, konferans veriyor ve dünya çapında iletişimlerde bulunuyorum. Nice gençlerimiz müthiş cevherler taşıyor, gelişebicek zemin arıyorlar. Bunlardan birisi, nice gençlerin bir nevi sözcüsü oluyor.
Bize düşen bu insanların model alabileceği kimlikler oluşturabilmektir. Görevimiz, dini ve dünyayı iyi öğrenerek açılımlar yapabilmektir.
Yeni nesli iyi yetiştirebilirsek, ciddi açılımlar yapabileceklerdir.
Bir müslüman en az 4 dil bilmelidir.

1-Ana Dili, 2-Din Dili, 3-Dünya Dili, 4-Bilgisayar Dili
Biz eğitimciler, gençlerimizdeki iç ve öz enerjiyi harekete geçirerek rehberlik yapmak durumundayız.

Çağımızda zaman ve iman hırsızları çoğalmıştır. Maddi ve manevi tekamül, şeytan ve şeytanlaşmış kişilerden uzak durmayı gerektirmektedir.
“Kendi nefsine hâkim olan, dünyayı elinde tutabilir. Allah’a dayanıp çalışan başarılı olur… Dünyaya kafa tutar… Para ile satılmaz… Değerlerinden taviz vermez… Gecesini gündüzünü iyi programlar, daima faydalı şeyler ile uğraşır..
Kimlik ve kişiliği olgunlaştırmak bir süreçtir… İnsan daima gelişmeye muhtaçtır.. Herkesin bu muhasebeye ihtiyacı vardır…
Bu intiyacı görebilmek ciddi başlangıçtır…
Dostlar aynalar gibidir, bakarsınız eksik ve kusurlarınızı düzeltir, yola çıkar, devam edersiniz. Beraber yürüyebilmek gerekir, ilahî hoşnutluğu kazanıncaya dek…

Bir yanıt yazın