Kişilik ve İrade Erozyonu

Son dönemlerde kişiliği tam oturmuş, sınırları ve ölçüleri net insanlar ile karşılaşmak nerdeyse imkansızlaşıyor. İletişime açık, hoşgörülü olmak ayrı, kişiliksiz olmak daha ayrıdır.
İrade erozyonu ise çok daha farklı bir boyuttur. İnsanı insan yapan irade ve seçme özgürlüğüdür. İradenin iyi ve doğrudan yana kullanılması da ayrı bir durumdur.
İradesini doğru ve hedefe doğru kullanamayan sağlıklı açılım yapamaz.
Erozyon nasıl verimli topraklarımızı alıp götürüyorsa, kişilik ve irade erozyonu da insanî ve sosyal değerlerimizi yok etmektedir.
Yaşanılabilir bir toplum için topyekun gelişime ihtiyaç vardır.
Kamu erkini elinde bulunduranlar bu açılımları hayata geçirmeyecek olurlarsa, tarih ve toplum önünde sorumlu olacaklardır.

Bir cevap yazın