KİMLİK BUNALIMI

İnsan, kimlik ve kişiliği ile bir mana ifade eder. Hızlı değişim ve dönüşümlerin yaşandığı dönemlerde kimlik bunalımı açığa çıkabilir. Gençlik veya çevre değişimi zamanlarında da bu durum söz konusu olabilir.
Eğitim, bilgi, düşünce, inanç ve değerler, sosyal hayatın akışıyla kimliği şekillendirir. Bu hususların bir mihver etrafında olmayıp, çelişkileri barındırması da kişisel bütünlüğü bozabilir. Kişisel bütünlüğe erişmemiş kimseler; nerde, neyi, ne zaman, nasıl yapacakları noktasında tutarsızlık gösterebilirler. Kişilik ve kimliği oturmamış insanlar ile uzun soluklu yola çıkmak zordur.
Sağlıklı ve huzurlu bir hayat, sağlam karakterli kişi ve toplumla mümkün olabilir.

Bir yanıt yazın