KÜÇÜK HESAPLAR

Küçük hesaplar, yapanlarını küçültür.
Az olsun benim olsun anlayışı, gelişimin önündeki en büyük engellerdendir. Ehliyet, liyakat, adalet ve hakkaniyeti devre dışı bırakan yaklaşımlar, sistemin güven derecesini etkiler.
Derdi, «küçük hesaplar» olanın hedefi, günü kurtarmaktır. Böylesi insan ve kurumlar hiçbir zaman gerçek kapasitesinin farkına varamaz ve hakiki varlık sebebiyle buluşmakta zorlanır.
Ivazsız ve garazsız yapılan iyilikler hedefe erişir, hesaplı kitaplı iletişimler ve muhabbet bir yerde tıkanır. Kalbi dar, bilgisi kısıtlı insan, her şeyi sınırlı görür. Büyük olabilmek için her anlamda cömert ve geniş ufuklu olabilmelidir.
Menfaat güdümlü insanın hesabı bir yere kadar varır. Çağları aşıp insanlığa fayda sağlayamaz.
Küçük hesaplardan kurtulup varlık sebebiyle buluşup değerli projelere imza atabilme ümidiyle.

Bir yanıt yazın