Kurumsal Gelişim

Kurumsal gelişim, şirket, özel sektör ve kamu kurumu vs. gibi her türlü kurumun açılım ve gelişimi ile ilgilenir. Kurum kültürünün oluşturulması, kurum çalışanlarının ve kurumun beklentilerinin karşılanmasına yönelik çalışmalar yapar.

Kurumsal yapılar, insanın temel ihtiyaçlarını dikkate almaksızın sağlıklı açılım sağlayamaz. Kurumsal gelişme, kurum içindeki uyum ve huzurun sağlanmasının ötesinde, kurumun muhatap kitleye dönük hizmetleriyle de yakından ilgilenir.

Kurum kültürünün oluşturulup yaygınlaştırılması sağlıklı hizmet üretimi ve verimlilik için kaçınılmazdır. İşyeri huzuru için, kurumsal gelişim stratejileri uygulanmalıdır.

İş analizi, sağlıklı yapılmayan kurumlar verimli gelişim gösteremezler. Personel memnuniyeti, iş verimliliği için çok önemlidir.

Üretim kalitesi, markalaşmanın asgari şartlarındandır.

Hizmet kalitesi, kurumsal gelişme ile beraber düşünülmelidir.

Toplam Kalite Yönetimi (TKY) sözde kalmamalıdır.

Araştırma-Geliştirme (AR-GE) küçük büyük her kurum için gereklidir.

“Kamu kurumları ve yerel yönetimler, sosyal devlet anlayışına yakışır hizmetler üretmelidirler.”

Yöntemli ve rasyonel çalışma, kurumsal gelişimin temellerindendir.

Sektörel Gelişim:

Sağlıklı sektörel gelişimler, bil bölgenin hatta ülkenin lokomotifi haline gelebilir. Küçük hesaplardan her daim uzak durulmalıdır. Güçlü olunan bazı sektörlerde işbirliği yapılamaz ise güç gider, haksız iç rakabet verimliliği ve kazancı olumsuz etkiler.

Bir yanıt yazın