MANEVİYAT PSİKOLOJİSİ’nin DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

 Maneviyat, maddi kelimesinin zıddı olan manevi kelimesinin çoğuludur. Tekil bir kelime olarak, manevi konuların insanda hayat bulmasını ifade etmektedir. Psikoloji ise; basitçe ruhbilim denilebilen ancak, üretilen literatürden anlaşıldığı kadarıyla ruhtan ziyade, insanın psikolojik sorunlarıyla meşgul olan bir alan gibi görünmektedir.
Erciyes Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, Birlik Vakfı ve Sıcak Yuva Vakfı’nın organizesiyle yapılan sempozyumunu kısmen takip ettim. Büyük heyecan ve ümitle katıldığım programın düşündürdüklerini paylaşma ihtiyacı hissettim.
Bilimin en üst düzeyde verilmesini sağlayan üniversitelerimiz, insanımzın dertlerine çözüm üretmenin neresinde… İnsanımızı ve toplumumuzu tahlil ederken hangi kriterleri kullanıyoruz? Bize ait bir ilmi disiplinimiz var mı? Enstitülerimiz yüksek lisans ve doktora eğitimlerinde hangi kaynaklardan besleniyor, ne tarz eserler üretiliyor, bu bilimsel eserler pratik hayatımızda ne kadar değer görüyor?
Ezcümle, madde ve mana dengesi, hayatın bütün gerçekleri çerçevesinde kurulmalıdır. Tek kanatlı kuş uçamaz.

Bir yanıt yazın