İnsanî Kalite

Komünizm, kapitalizm ve materyalizmin insanlığa huzur ve mutluluk getiremeyeceği anlaşıldı. Yeni dönemde değerler ve dine yönelişler öne geçecektir.
İnsanda iyi ile kötünün çarpışması tabiat olarak vardır. İrade ile dengenin kurulması, insani kaliteyi belirler.
İnsanın manevi değil de, bedeni yönü öne çıkarılınca değeri de düşer. Beden, ruhun evidir. Ruhsuz bir beden, sakini olmayan metruk hane gibidir.
İnsanı, değer ve kaliteden mahrum ettiğinizde huzur bozulur. İhtiyaçlar için helal ve meşru yollar yeterlidir. İnsana hayat arkadaşı ve aile lazımdır. Yalnızlık Allah’a mahsustur.
İnsanî kalite ön plana çıkar ise, dünyada her fert ve toplum daha huzurlu ve mutlu yaşayabilir.

Bir yanıt yazın