İnsanî Tedbir-İdarî Tedbir

Kurumların çalışma sistemlerindeki aksaklıkların önlenmesi için alınan tedbir ve müeyyideler kurum kültürünü şekillendirir.
Bazı hatalar ile mücadelede idarî tedbir, insanî tedbirden önce gelir ise, orada bazı huzursuzluklar baş gösterebilir.
Kurum kültürü ve kimliği oluşturmak, özverili gayretleri gerektirir. İdarî tedbir, en son atılacak adım olmalıdır.
Kasıt, ihmal, hafife alma gibi bir durum olmadıkça, çalışanları rencide edecek turum ve davranışlardan uzak durmalıdır.
İnsanî ve sosyal gelişim için atılması gereken adımlar, iyi gözden geçirilmelidir.
İnsanî tedbir; af ve müsamaha ile muamele, daha sağlıklı kurumsallaşma için gerekebilir. İdarî tedbir, ancak kasıt, ihmal ve hafife alma gibi durumlarda kullanılmalıdır. Aksi tutum ve davranışlar, verimliliğe gölge düşürebilir.

Bir yanıt yazın