Ortaklık Kültürü

Ortaklık kültürü, gelişimin önemli adımlarındandır. Tevhidin hayata yansımasının iş dünyası ile alakalı boyutları da vardır. İhtisaslaşma ve birliktelik gerektiren işlerde ferdi ve bencil tutumlar sisteme zarar verir. Maddi üretimdeki entegre tesisler, hizmet sektörüne de uyarlanabilmelidir.
Ortaklık kültürü; prensip, hak ve sorumlulukların iyi müzakere edilmesi ve profesyonel danışmanlık hizmeti ile şekillenebilir.

Bir cevap yazın