Rab İle Buluşma Zamanı: İbadet

İnanan insanın hayatında ibadetin çok özel bir yeri ve önemi vardır. Gece – gündüz belirli vakitlerde yapılan farz ibadet asgari ilahi buluşma anını teşkil eder.
Nafile ibadetler de kulun Allah’a yaklaşmasına vesile olur.
Seher ve teheccüt vakitleri müslüman için özellikle değerlendirilmesi gereken vakitlerdir. Gece ibadeti, özel kazanımların olmasına vesiledir. Şaire ilham gece gelir. Gece gelen vahiylere ayrı bir önem atfedilir. Kuranı kerimin ifadesi ile gece ibadetinin etkisi fazla, söz daha etkili ve açıktır (Müzzemmil, 73/6).
Her müslüman gün içinde kimsenin müdahale edemeyeceği rabbi ile buluşma zamanı ayırmalıdır. Geceleri teheccüt ve diğer nafile ibadetler ile bu buluşma çok daha kaliteli hale gelebilir. Allah kelamı Kur’ân-ı Kerim’in bu şuurla manasına vakıf olarak okunması da hakiki buluşma ve aydınlanmaya vesile olabilir.

Bir yanıt yazın