Resmi ve Hasbi Davranış

İnsanları canlı ve heyecanlı tutan, çok farklı değer ve unsurlar söz konusudur. İletişimlerde resmilik ile hasbiliği buluşturabilmek, kaliteli eserlerin açığa çıkmasına katkı sağlayabilir. Hiçbir özgün eser, resmi otoritenin istek, sınırlama ve baskısı ile oluşmamıştır.
İnsanlar resmi ve hasbi davranış kalıpları sergileyebilir. Memuriyet, amir-memur ilişkilerinde resmi otorite öne çıkarsa hasbi çalışmaları olumsuz etkileyebilir.
Resmi otoriteyi fazla kullanan, hasbi enerjiden istifade edemez.
Fazla şekli formaliteler; özden, özgün ve zengin eserlerin ortaya çıkmasına nasıl etki eder?
Standardı sağlamaya çalışırken neler kaybedilir? Soruları üzerinde yoğunlaşmaya değer diye düşünüyoruz.

Bir cevap yazın