Sendikalar ve Soğuk Yüzü

Aslında sendikalar, kuvvetler ayrılığı prensibinin yaşatılması için önemli bir fonksiyona sahiptir. Ancak işçi veya memur birlikteliği olan sendikaların da siyasete alet olması bazı birlikteliklerin oluşmasına ve hakların savunulmasına engel gibi görünmektedir. 70’li yılları hatırlayanlar bunun ne anlama geldiğini daha iyi bilirler.
Sivil toplum kuruluşu olarak sendikalar çok sağlıklı açılım yapabilmelidirler. Hükümetin de desteklediği, katkı paylarının geri ödenmesi, sendikaları özendirmeye yönelik olmasına rağmen çalışanların çoğu hala sendikalara pek de sıcak bakamamaktadır. Bu durumdaki yapılanmalar kendi durumlarını tekrar gözden geçirmelidirler.
Bazen temsilcilerinin sağlıklı açılım yapamamasından kaynaklanan problemler yaşanabilmektedir.

Bir yanıt yazın