Terör Nedir? Mücadele Nasıl Olabilir?

Terör, toplumları tehdit eden, uluslar arası boyutları olan bir tehlikedir. Bilginin, ideoloji ve güç dengelerine kurban edilmesi tehlikeli ve bataklık bir zemin oluşturur. Terör kimleri, niçin, nasıl tehdit eder? Terörü kim, niçin, nasıl destekler? Olaylardan kimler nasıl etkilenir? Bu ve benzeri sorular iyi cevaplanabilirse bazı konular netleşebilir.
En önemli konu toplumda güven ortamının sağlanmasıdır. Halkının istek ve beklentilerini karşılayabilen toplumlar, sağlıklı bir zeminde yükselebilir. Başkalarının istek ve çıkarlarına alet olabilecek hassas noktalar da gereğine göre güçlendirilmelidir.
Bulanık suda balık avlamak isteyenler daima olacaktır. İç yapıyı güçlendirmeden dışta yeterli güç sağlanamayabilir. Sistem, kişi ve kurumlar; güçlü ve zayıf yönlerini iyi irdelemeli ve gerekli tedbirleri alabilmelidir.

Bir cevap yazın