Siyaset ve Sermaye

Siyaseti sermeye mi yönlendirir? Sermaye, çıkar ve siyaset arasındaki bağlar, net olarak ortaya çıkarılmalıdır. Bir de devlet yönetimi ve siyaset konusu söz konusudur. Burada bürokrasi, yargı, ordu, derken işler girift hale geliyor.
Sağlıklı bir toplum için siyaset ve sermaye arasındaki ölçü ve kriterler, netleştirilmelidir.
İnsanî ve sosyal gelişim, toplumun bütün katmanlarını dikkate alarak entegrasyon stratejisiyle hareket etmeyi planlamaktadır.

 

Bir yanıt yazın