Sosyal Gelişim

İnsan, sosyal bir varlıktır. Cemiyet ihmal edilerek öne çıkacak bir gelişim, insana huzur ve mutluluk vermez. “Sosyal bakış açısı” gelişimin bir parçası olmalıdır.

Sosyal gelişim, insanî gelişimin bir sonraki safhasıdır. “Vasıflı insanın en önemli özelliği, iradesine hâkim olabilmesidir.”

Toplumun katmanları arasında sağlıklı bağlar kurulamadığında, toplumda kırılma noktalarının oluşması kaçınılmazdır. Fakir bir toplumda zengin olunabilir, fakat zengin olarak yaşanamaz. Sokakların emniyetinin sağlanamadığı bir toplumdaki zenginlik, çok da bir mana ifade etmese gerektir. Mal ve can emniyeti, huzur ve mutluluğun asgarî şartıdır.

Toplumun katmanları arasındaki dengesizlik, herkesi zor durumda bırakmaktadır. Bu dengesizliklerin ortadan kaldırılabilmesi için sosyal gelişme kaçınılmazdır.

“Bilimsel üretimlerin hayata aktarılması için köprüler oluşturmak gerekmektedir.”

“Toplumsal gelişme, milletler arası gerilik ve ilerilik farkları; yöntemli veya yöntemsiz çalışmadan kaynaklanır.”

İnsani gelişim, sosyal gelişime de katkı sağlamalıdır. Doğru hedeflere iyi motive olabilmek sağlıklı gelişime hizmet eder.

“Ahde vefa” unutulan değerlerimizden biridir. Unutulan her değer, bizi insanlık ve mutluluktan biraz daha uzaklaştırmaktadır.

Sosyal gelişim, değerlerin canlı tutulup yaşatılması ile mümkün olabilir.

 

Bir yanıt yazın