Tasavvuf ve Şeriat

Şeriat, İslam dininin hükümlerini ifade eden bir kavramdır. Tasavvuf da İslam’ın takva boyutunda yaşanması ile ilgilenir. Dolayısıyla tasavvuf şeriatın tadılan meyvesi ve yaşanan boyutudur…
Tasavvuf, ilim ile beraber gidince sağlam zemine oturmuş olur, iman taklitten tahkik dercesine çıkar.
İslam ve iyilik adına aynı düşüncelere sahip insan topluluklar olmalıdır. Tasavvufta dışın halk, için Hak ile olması prensibi vardır. Bu gerçekleşince mesele kalmaz…

 

Bir yanıt yazın