Tefrika Düşman Silahıdır

Tefrika, insan ve insanlığın enerjisini boşa çıkarır. Çok defa toplum mühendisliğini kullanan işgalci zihniyet, sömüreceği toplumun iç dinamiklerini yok etmek için tefrika silahını kullanır.
Toplumsal gelişim, bütünün entegre şekilde hedefe yönelik çalışmalar içine girdiği ortamlarda gelişir. Tefrika ise, hazır çalışan sisteme “çomak sokmak” gibi bir durumdur.
“Girmedikçe bir topluma tefrika, düşman giremez.
Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.” M. Akif Ersoy

Bir yanıt yazın