Toplum Psikolojisi

Toplum; canlı, etkili ve sürekli iletişimin gerçekleştiği bir atmosferdir. İnsanların bulunduğu ortamda da psikoloji söz konusudur. Toplumun hissiyatı çok farklı boyutlarda olabilir.
Toplumun katmanları arasındaki etkileşim, toplum psikolojinin karmaşıklığını göstermesi açısından önemlidir. Toplumsal özdeşleşmedeki paydanın büyümesi, toplum huzuruna da önemli katkı sağlayacaktır.
Toplum psikolojisini iyi yönde geliştirebilmek için insani değerleri ön plana çıkarıp güzelliklerin yaygınlaşması için çaba sarf etmek gerekmektedir.

Bir yanıt yazın