Verimlilik Anlayışımız

“Emek sonsuz, verim sıfır!” O. Görgülü
Verimlilik bir yaklaşım tarzı ve çalışma stratejisi sonucu gerçekleşir.
Kalite yapılan işlerde hedef olmalıdır. Atılan taş ürkütülen kurbağaya değmeli tabiri verimlilik anlayışına uyarlanabilir.
Verimliliği artırıcı tedbirler almak, Milli verimlilik merkezi (Milli prodüktivite merkezi)’nin görevleri arasındadır. Ama bu kurumun ne kadar verimli çalıştığı da tartışma konusudur. Nitekim daha önce bu noktada yaptığımız teklif ve işbirliği yaklaşımları muhatapsız kalmıştır.
Çok yoğun çalıştıklarını ifade eden yetkililer görüşme randevusu bile vermemişler ve geribildirimde de bulunmamışlardır.

Bir cevap yazın