Yeni Zenginlik Anlayışı

Dürüst

Doğru Kişiler İle Doğru İşler Yapan

Hakka ve Doğruya Teslim Olan

Sorumluluklarını Bilen ve Yerine Getiren

İdeolojiden, Çıkar ve Menfaatten Uzak

Kabiliyetlerinin Farkında

Sınırlarını Bilen Kişiler

Gönül Zengini eli öpülesi kişiliklerdir… Bunların yaptıkları boşa gitmeyecek ve mahzun da olmayacaklardır…

ليس الغنى عن كثرة المال ولكن الغنى غنى لنفس

Zenginlik mal çokluğuyla değildir. Asıl zenginlik, gönül zenginliğidir.”

(Buharî, Rikak, 15) 

Huzur ve mutluluğun malda, mülkte, yatta ve katta olmadığının farkına varma zamanı yaklaşıyor…

Kültürel değerlerin canlılığı, toplumsal gelişimin ögelerindendir.

Bir yanıt yazın