İYİLİK SEMPOZYUMU Programı

PANEL
“İYİLİĞE FARKLI AÇILARDAN BAKIŞ”
(20.06.2009 Cumartesi Saat: 10.00-12.00, AKM)
Panel Başkanı: Prof.Dr. Orhan KILIÇ (F.Ü. Rektör Yardımcısı)
Panelistler;
1. Necmettin YALÇIN (MEB Personel Genel Müdürü)
“Edebî ve Kültürel Açıdan İyilik”
2. Ömer BALIBEY (MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürü)
“İyilik Kavramını Öğrencilere Kazandırmada Öğretmenin Rolü ve Önemi”
3. Doç.Dr. Fikret KARAMAN (Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı)
“Dinlerde ve İslam’da Etik Bir Değer Olarak İyilik”
4. Doç.Dr. Nesrin ÇOBANOĞLU (Gazi Üniversitesi)
“İyilik Kavramının Tıp Alanında Yansıması ve Tıp Etiği”
PANEL
“İYİLİĞE FARKLI AÇILARDAN BAKIŞ”
(20.06.2009 Cumartesi Saat: 14.30-16.00, Fırat TV Stüdyosu)
Panel Başkanı: Prof.Dr. Mehmet KÜLAHÇI (AİBÜ Teknik Eğitim Fakültesi)(E.)
Panelistler;
1. Prof.Dr. Vehbi ÇELİK
“Okullarda Moral Liderlik ve Sosyal Sermaye”
2. H. Ömer GÜLSEREN (MEB Personel Genel Müdürlüğü Şube Müdürü)
“Eğitimde Kalite ve İyilik”
3. Prof.Dr. Ali GÜLER (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
“Öğretmen Yetiştirmede Temel Değerler”
4. H. Osman ÇELİK (MEB 1. Hukuk Müşaviri)
“Hak ve Özgürlükler Bağlamında İyilik”
PANEL
“İYİLİĞİN FARKLI AÇILARDAN DEĞERLENDİRİLMESİ”
(21.06.2009 Pazar, Saat: 10.30-12.00, Fırat TV Stüdyosu)
Panel Başkanı: Prof.Dr. Mehmet GÜROL (F.Ü. Eğitim Fakültesi Dekanı)
Panelistler;
1. Cumaali DEMİRTAŞ (MEB Müsteşar Yardımcısı)
“Eğitim Programlarında Bir Değer Olarak İyilik”
2. Nurettin KONAKLI (MEB Strateji Geliştirme Başkanı)
“Milli Eğitimin Stratejisini Belirlemede Bir Değer Olarak İyilik”
3. Dr. Abdulvahap ÖZPOLAT (MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı)
“Eğitim Programları Açısından İyilik “
4. Prof.Dr. Şadiye KÜLAHÇI (AİBÜ Teknik Eğitim Fakültesi)(E.)
‘Öğretmen Eğitiminde Değerlerimizin Önemi’
Sempozyumun Değerlendirilmesi
(21.06.2009 Pazar, Saat: 12.00-12.30, Fırat TV Stüdyosu)
Nihat BÜYÜKBAŞ
Prof.Dr. Mehmet GÜROL

Bir yanıt yazın