Yolsuzluklar;

Yolsuzluklar, kişi ve toplumları yoldan çıkarır.
Gelişimi engeller.
Güzel örneklerden mahrum bırakır.
Eğitim ve gayreti, olumsuz etkiler.

Bir yanıt yazın