Aile Meclisleri

Toplumun en önemli birimi ailenin üzerine düşen vazifeyi yerine getirebilmesi için aile meclisleri belirlenmeli ve iyi çalışmalıdır. İstişare ve karar alma meclisleri olmadıkça her kafadan bir ses çıkar.
Müzakeresi yapılmayan ve ortak karar alınmayan iş ortada kalır. Sahipsiz olan hiçbir iş sonuca gitmez.
Aile meclisleri, 1. 2. ve 3. kuşak temsilcilerini içinde bulundurmalıdır. Nesiller arası iletişim bu noktada önem arz etmektedir. İletişim kanallarının tıkalı olduğu yapılar sağlıklı karar alamazlar.
Konuşulmayan, bir karara bağlanmayan bir iş sahipsiz kalır. Sahipsiz kalan hiçbir şey yapılmaz.
Aile meclisleri; ne, nerde, kim ile, nasıl, kimler tarafından yapılacağı ile görüşmeler yapar ve kararlar alır. Bu kararların uygulanmasını takip eder. Aksaklıkları değerlendirir ve gerekli tedbirleri alır.

Bir yanıt yazın