Alevilik ve İslam

İslam’ın dördüncü halifesi, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in damadı Hz. Ali Efendimize dayandırılan Alevilik, İslam dışı olamaz. İslam dini ile ilgilendirilmeyen bir akımın adı da Hz. Ali Efendimize dayandırılabilecek tarzda Alavilik olamaz. Ateistlik gibi bir akım ile Alevilik bir olamaz. Herkes durumunu ve safını netleştirmelidir. Gerçi fitne döneminde her şey birbirine karışır. Kimin sözüne itimat edileceği noktasında kafalar karışır.
Son günlerde yapılan gösteriler ve kamu oyunu meşgul eden tartışmalar aslında Anadolu’nun muhtelif yerlerinde yaşayan Alevi vatandaşların problemi olmaktan uzaktır.
Ben Sivas ve Ordu’da Alevi kardeşlerimizin evinde yolculuk esnasında namaz kıldım.
Öğretmenliğim esnasında alevi meslektaşlar ile çalıştım. Kendini islam dışı tanımlayanlara pek rastlamadım. Ha! İslami bir hayat tarzları var mı? Yok. Gerçi bu noktada kendini sünni diye tanımlayanların durumu da tartışmaya açıktır.
Tarihi Reform (Alevilik ve İslam)
Alevilere yeni yaklaşımlar ve haklar veriliyor.
Din dersleri mecburi olmaktan çıkarılıyor. Hangi işler kimin eliyle yaptırılıyor. Evren gibi bir kimliğin getirdiği dersi, Erdoğan gibi bir kimlik kaldırabiliyor. Düşündürücü bir gelişme…
Cem evleri ibadet yeri mi kültür evimi yeniden gözden geçirilmeli…
Dedeler dini mi kültürel kimlik mi, dini ise hangi dinin hükümlerine tabiidir… Temel kaynak ve eserler nelerdir. Dedelerin bu kitaplar ile ilişki ve bağlantıları nasıldır?

Bir cevap yazın