Hakikatin Tecellisi

Hakikat ve doğrular her daim gizli kalmaz.
Kişiler gibi makam ve mevkiler de geçicidir. Eğer sağlam değerleri var ise kurumlar kalıcı olabilir.
Din ve temsil gibi bir vazifesi olanlar çok daha dikkatli olmak zorundadırlar.
İmkân elde iken hayra hizmete vesile olmak gerekmektedir. Eğer faili meçhuller gibi bir kazaya kurban gidilmezse Rabbimizin nimetlerinin tecellisine vesile olmaya gayret edilmelidir. Bugün aynı yolu beraber yürümeye çalışanlar umulur ki, yarı yolda bırakılmazlar. Kişiler geri dönüp baktıklarında pişman olacakları kararları vermemelidirler.
Her yapı içinde farklı dengeler olabilir. Ama denge kurmaya çalışırken rastgele kurbanlar seçilmemelidir. Tevhidin hayatımıza yansıması ve hakikatin tecellisi kolay olmaz.

Bir yanıt yazın