İç İletişim

İç iletişim, kişinin kendi kendisi ile kurduğu deruni iletişimdir. Bir insanın düşünmesi, duygulanması, kişisel ihtiyaçlarının farkına varması, iç gözlem yapması, rüya görerek kendi içinden mesaj alması ya da kendine sorular sorarak bunlara cevaplar üretmesi, kişinin iç iletişimine örnek verilebilir.
Bireyin kendisi ile iletişim kurması, duygu ve düşüncelerini gözden geçirebilmek için kendine vakit ayırması çok önemlidir. Aslında tüm iletişimler buradan başlar.
İki halin çatışması ve bilişsel çelişkiler, iç iletişimi olumsuz yönde etkileyen unsurlardandır.

Bir yanıt yazın