İnsan Hakları ve Meşruluk

Gayr-i ahlaki ile insan hakları farklı kavramlardır. Ahlaki değerleri dikkate almayan bir yaklaşım, insan hakları gibi bir kalkan arkasından ön plana çıkarılabilecek masumiyette değildir.
Ahlaki sapkınlık ayrı, meşru kabul etmek ayrıdır.
Hak, hukuk derken kim, neyi, kimin adına savunuyor, bunlar netleştirilmelidir.
Ahlaki ve insani değerleri dikkate almayan bir yaklaşımı, hiçbir masumiyet kalkanı koruyamaz.

Bir yanıt yazın