İnsan, İletişim, Konuşma, Dil, Bilgi ve Kavramlar

 İnsan, konuşan ve söz ile iletişim kuran bir varlıktır.
Konuşma ve manayı taşıyan cümleler için kelimeler gereklidir.
Kelimeler, manayı taşıyan kodlama sisteminin en küçük parçalarıdır.
Düşünme ile bilgi ve anlam dünyası genişler.
Sözün mana kazanması, kodlama, isabetli cümle ve sağlıklı iletişimle mümkün olur.
Kelimelerin anlam dünyasını bilmek, (kök manası, terim (ıstılahi) manası- semantik) sözü yeterince anlayabilmek için gereklidir.
Kavramlar hakkındaki bilgimiz kadar düşünür, anlar ve kavrarız. Bu noktada saha bilgisi önemlidir.
İnsanı ve toplumu iyi anlayabilmek için, o toplumun dilini ve kültürünü iyi bilmeliyiz.

Bir cevap yazın