İnsan, Kainat, Varlık, İnsanın Fonksiyonu

 İnsan, evrene mana katan en değerli varlıktır.
Kainat; insanın, canlı ve cansızların oluşturduğu hususi sistemdir.
Varlık; belli özelliklerle, evrendeki yerini doldurup hedefine uygun var olan her şeydir.
İnsan, yeryüzünü imar edip yaşanılır hale getiren, her şey belli ölçüler (bilimsel yasalar- yer çekimi- hava basıncı gibi sünnetullah) çerçevesinde emrine verilen bir varlıktır.
Dili, eşyayı ve aleti, geliştirip kullanan da insandır.
İnsanın gelişimi, kainatta huzurlu ve mutlu bir hayatın yaşanılabilmesi için gereklidir. İradeli varlık olan insan, iyi ve kötüyü tercih hakkına sahiptir. İnsanın kötüyü yapma potansiyel ve meyli, bazen hayatı yaşanılmaz hale getirebilmektedir.

Bir cevap yazın