İnsanın İçindeki İyi ve Kötünün Mücadelesi

İnsanın iç dünyasında iyi ile kötünün mücadele ve didişmesi tabii şekilde vardır. Bir çok kişi bu yönüyle yüzleşmekten kaçar. Ancak güçlü kişilikler bunu yapabilir. Eskilerin nefis muhasebe ve mücahedesi dedikleri bu konuyla ilgilidir.
İnsanın başına olumlu-olumsuz bir çok şey gelebilir. Hayat devam ettiği müddetçe kendimize ve değerlerimize saygımızı canlı tutarak, verimlilik ve kalite odaklı olabilmeliyiz.
Nefis, şeytan ve şeytanlaşmış insan kılığındakiler; kötülükleri öne çıkarırken, inanç, değer ve kalbimiz iyilikleri arzu eder. İç dünyasındaki kötülüklere iyilikleri galip kılabilenin, üstesinden gelemeyeceği zorluk yoktur.

Bir yanıt yazın