Protokol, Mesaj ve Tutumlar

İnsanların sözleri ile işleri birbirine uymaz ise yapılarda bir problem vardır. Bir programda ilan edilmesine rağmen protokole bile riayet edilmez ise kardeşlik nerede kalır? Bazı değerler üzerinden siyaset yapmaya kalkmak veya değerlerden nemalanmak sosyal kaynaşmaya hizmet edebilir mi?
Mikrofondan verilen mesaj ile kürsüden indikten sonraki tutum birbiri ile çelişirse ne mana ifade eder?
Hacı Bektaş Veli gibi Anadolu’nun Türkleşme ve İslamlaşma sürecinde önemli bir kimlik üzerinde, kimler ne tür planlar yapmaktadır?
Her iş, tutum ve davranışta ortak nokta belirlenerek, sosyal kaynaşmayı güçlendirmek gerekmez mi?
Sadece “eline, beline diline sahip ol” prensibi üzerinden gidilebilse bile çok daha güzel olabilecektir.

Bir cevap yazın