Eğitim Müşavirliği

Eğitim, hayatın bütün safhalarını içine alabilecek geniş bir kavramdır.
Müşavirlik ise istişare kökünden, bir işi daha kaliteli yapabilme için bilgiye dayalı görüş alışverişi ve doğruyu arama girişimidir.
Bilgili ve tecrübeli kişilerin müşavirliği, eğitimi daha sağlıklı bir zeminde devam ettirecektir. Zira eğitim, devlet, millet kaynaşması ve yeni nesillerin hayata hazırlanması noktasında temel bir fonksiyon içerir.

Bir yanıt yazın