Şiddet ve Cinsel İstismar

Medyada ön plana çıkan “Şiddet ve Cinsel İstismar” insan ve toplum psikolojisini olumsuz etkilemektedir.
Hangi haberin kimleri nasıl etkileyeceği, kitle iletişim araçlarında dikkate alınmalıdır. Her olay sadece haber ve reting kaygısı ile verilemez.
Olayın medyada yer alması, ders ve ibret alınmasına hizmet etmelidir.
Her türlü haber ve görüntü insanî ve sosyal gelişime katkı sağlayacak şekilde dizayn edilmelidir.
Haberler olumsuzlukları önleyici nitelikte hazırlanmalıdır.
Cinsel istismar çok defa yakın çevreden gelmektedir. Bu noktada dikkatli davranmak gerekir.
Bir de görüntü ve cinsiyet istismarı var. En çok dikkat edilmesi gereken nokta da belki budur.

Bir yanıt yazın