Tayin ve Terfiler

Kurumlar içindeki tayin ve terfiler, çalışanların kuvve-i maneviyesini rencide etmemelidir. Ehliyet, liyakat, kalite ve kantiteyi dikkate almayan uygulamalar kurum kültürünü ve çalışanların kuvve-i maneviyesini çok kötü etkiler. “Ya tuz kokarsa” noktasındaki bazı gözde kurumlardaki tayin ve terfiler çok daha önem arz etmektedir.
Kurumların daha verimli çalışıp hizmet üretebilmeleri için çalışanların memnuniyeti ve kurumlarına itimatları en üst seviyede tutulmalıdır. Kurumların hizmet üretebilmeleri ve muhatap kitleleri nezdinde verimli olabilmeleri, çalışanların özverisi ile yakından ilgilidir. Çalışan memnuniyeti, tayin ve terfiler ile rencide edilirse kalite ve hizmet üretimi olumsuz etkilenir.
Küçük hesaplar her bünyede küçülmelere sebebiyet verir. Kalite, ehliyet ve liyakat, hayatın bir parçası olmalıdır. Tayin ve terfiler, hakkaniyet ölçüsünde yapılmalıdır.

Bir yanıt yazın