“TÜRK DÜNYASI BİRLİĞİ VAKFI” BİLDİRGESİ

Prof.Dr. Yusuf Halaçoğlu‘nun kaleminden
Değerli Arkadaşlar.
Bugün Türk Dünyası Birliği‘nin oluşmasında önemli bir kuruluşun temelleri atılmaktadır. İş dünyamızın değerli mensuplarının desteğinde kurulmakta olan vakfımızın hedefi, siyaset üstü, herhangi bir cemaat veya cemiyete mensup olmaksızın,Türk Dünyası’nın eğitim, sağlık, kültür, ticaret ve siyasi konularda işbirliğine gitmesini hedeflemektedir. Bunun için eğitim kurumları kurmak, Türk Dünyası’na mensup öğrencilere yurtlar kurarak barınak sağlamak, onların sağlık sorunlarıyla ilgilenmek, ortak kültür değerleri üzerinde çalışmalar ve etkinlikler gerçekleştirmek, vakıf üyesi iş adamlarımız arasında güvenilir bir ticari ortam sağlamak, Türk Devletleri ve toplulukları ile ilgili olarak stratejik konularda ortak paydaları tesbit etmek gibi konular çalışma alanlarımızı oluşturmaktadır. Buna bağlı olarak Türk Devletlerine komşu ülkelerle de yakın ilişki içinde hareket ederek, bölgede istikrarın ve barışın sağlanmasında yardımcı olunması plânlanmıştır.
Herkesin bildiği gibi Türk Dünyası, tarihin engin birikimine sahip bir dünyadır. Bugün dünyada 200 milyonun üstünde Türkçe konuşulmaktadır. Türk Devletlerinin sahip olduğu topraklar, gerek jeopolitik gerekse ekonomik bakımdan dünyanın en hassas ve zengin topraklarıdır. Buna karşılık dünya siyasetinde son derece zayıf bir etkinliğe sahiptir. Bu etkinliği artırmak, yukarıda belirttiğimiz konularda yapılacak çalışmalarla mümkün olacaktır.
İlkemiz, insan ve insanî değerlere saygıda kusur etmemektir. Yaratılan, yaratandan ötürü kutsal ve kıymetlidir. Her türlü sömürüye karşı bir anlayışımız bulunmaktadır. Bunları uygularken de, devletlerimiz arasında hiçbir ayırım gözetmeden, her Türk devletini devletimiz, her Türk devleti bayrağını bayrağımız kabul eden bir zihniyet taşıyoruz. Herhangi bir şekilde, ülkelerdeki yönetime ve yönetim kadrolarına karşı saygısızlık yapmamayı ve tamamen bunların dışında kalmayı kesin olarak taahhüd ediyoruz. Fikirlere saygılı olmakla birlikte, Allah’ın verdiği en kıymetli varlığımız aklımızı kullanmayı esas kabul ediyoruz. Dürüstlük ve özveri içinde bir çalışma içinde olacağımızı belirtiyoruz. Türk Devletleri ve komşu ülkeleri arasında oluşturacağımız işbirliğinin, bölgenin istikrarına, dış müdahalelere ve barışa büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Sömürülmenin ve başkalarının pazarı olmanın önüne bu vesileyle geçilebileceğini düşünüyoruz. Bunun için de çok iyi eğitilmiş kadrolar yetiştirilmesi gerektiğini biliyoruz.
İşte vakfımız, bu sebeple birinci hedef olarak eğitilmiş kadrolara yönelmiştir. Bunun için öncelikle bir üniversite kurulması gerektiğini düşünerek bu yolda çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Okullar serisi diğer Türk Devletleri’nde de devam edecektir. Halihazırda Türkiye’de okuyan gençlerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılayarak onların yanında olmayı planlamıştır. Vakfa ait bir TV kuruluş aşamasındadır. Türkiye genelinde her vilâyette bir şube kurulması hedeflenmiş ve çalışmalar bazı şehirlerde aktif hale gelmiştir. Resmen kuruluşun tamamlanmasından sonra, Türk Devletlerinde gerekli görüşmeler sonrasında, her ülkede bir şube açılacaktır. Vakfa üye kimseler arasında sağlıklı irtibat vakıf tarafından sağlanacaktır. Kurulma aşamasında olan web sitesi ile, tüm duyuru ve gelişmeler, Türkçenin her lehçesinde çevirilerek yayımlanacaktır.
Sonuç olarak, Türk Dünyasının bir araya gelmesine ve birlikten kuvvet doğar ilkesine göre hareket ederek, bu uğurda çaba göstermek suretiyle ülkelerimizi yönetenlerin bu birliği sağlamalarında, önlerine çıkabilecek engelleri asgari düzeye indirmek en önemli görevimiz olacaktır. Başarımız, Milletimizden alacağımız güce ve özverili çabamıza bağlıdır. Niyetimiz samimidir. Niyetlerinde samimi olanlar ise dosdoğru yoldadır. Allah’ın izniyle bu samimi çabamız sonuç verecektir.

Bir cevap yazın