TRAFİK SİGORTALARI, KAZA SONRASI MALULİYET, MAĞDURİYET ve ÖDEMELER

 Başımıza ilk defa gelen olaylar bizi çok ciddi şekilde etkiler ve strese sokabilir. Bazıları olayları “dökülen su kabını doldurmaz” deyip kaybı kabullendirme yönünde bizi iknaya çalışabilir.
Sigorta poliçelerindeki teminatların çoğu yeterince bilgi sahibi olunmadığı için ödenmeyebilmektedir.
Vatandaş olarak haklarımızı bilmek ve ödenen bedelin karşılığını almak açısından takip etmek gerekmektedir.
Hakları doğru bir şekilde mağdurlara ulaştırmak da aslında sigorta acentelerinin yapması gereken görevler arasındadır.

Bu konuyu Dosteli Hasar Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri Bilecik İl Müdürü Deniz BABA ile sizler için konuştuk.
İNSGEM Soru 1 – Sigortada trafik kazaları, yaşanan mağduriyetler ve ödemeler konusunda neler söylersiniz?
DOSTELİ Cevap 1 – Trafik kazası yapmış fiziksel zarar almış insanların çeşitli fonlardan alacak hakları vardır. Yaralanma, sakat kalma veya ölümle sonuçlanan kazalarda, hak sahiplerine aldıkları maluliyete göre ödeme yapılmaktadır.
İNSGEM Soru 2- Bu maluliyetler ve ödemelerden mağdurlar ne kadar haberdar, sigorta şirketleri ödemeyi asgaride tutma gibi bir tutum içine giriyorlar mı?
DOSTELİ Cevap 2 – Maalesef her kesim konu hakkında bilgi sahibi değil. Bilgi sahibi olmadıkları için mağdur oldukları süre içerisinde alabilecekleri miktarları almıyorlar veya almaktan korkuyorlar.
Sigorta şirketine bir mükellefiyet olarak mağdurun alacağı miktarı zaten devlet belirliyor. Hak sahibi bu miktarı maluliyet raporundaki yüzdelik dilim üzerinden alır, sigorta şirketinin, ne fazla ne de az verme şansı yoktur.
Dosteli hasar yönetim ve danışmanlık firması olarak mağdur neyi hak ediyorsa hepsini takip eder ve ödemeyi yaparız.
İNSGEM Soru 3- Poliçelerdeki teminatların mağdurlara ödenmesi için neler yapılması gerekiyor? Yaralanma ve ölüm durumunda tazminat ödenmesi noktasında hak kayıpları oluyor mu?
DOSTELİ Cevap 3 – Ölümlü kazalarda geride kalan yakınları; eş, çocuk, anne ve baba belli oranlarda hak sahibi.
Ölümlü kaza da eş % 60
Çocuklar % 20
Anne, baba % 20
Yaralanma ve sakat kalma durumunda aldıkları zarar oranında bunu hastanelerden aldığımız maluliyet raporları belirliyor.
Poliçelerdeki ödemeler hak sahiplerine direk kurumlar tarafından yatırılır.
Sigorta acenteleri olarak biz işlemler sırasında hak sahiplerinin hesap numaralarını da veririz, kurumlar ilgili meblağı direk mağdurların hesabına yatırır.
Eğer biz mağdur insanlara ulaşmamışsak veya onlar bu konu hakkında bilgi sahibi değilse;
Trafik kazası geçiren kişilerin hakları 10 yıl saklıdır fakat 10 yıl sonra bu hakkı kaybederler.
Ödemelerin limitleri her yıl devlet tarafından belirlenir, sigortalar onun üzerinden işlem yapar.
2017 yılı için kişi başı vefat ve yaralanmalarda teminat limiti 330.000 TL dir.
Büyük şehirde yaşayan insanlar bu konuda daha bilinçli olabiliyor. Kırsal kesimde yaşayanlar veya ilk defa böyle bir şey yaşayanlar yeterli bilgi sahibi olmadığı için, neden böyle bir para alıyorum, sonradan geri alınır mı gibi endişe ve korkular yaşayabiliyor.
DOSTELİ : Zaman ayırdığınız için teşekkürler
İNSGEM : Rica ederim Deniz Hanım biz konuyu açtığınız ve paylaşıma vesile olduğunuz için teşekkür ederiz. İnsanî, Ailevî, Kurumsal ve Toplumsal Gelişim adına insanlarımıza bir hizmetimiz olsun.

Bir yanıt yazın