Fikirden Faaliyete

Fikir boyutundan faaliyet sahasına çıkmayan bir bilginin etkinliği söz konusu değildir. Kuvveden fiile geçmeyen enerji verimliliğe dönüşmez. Vitrindeki yiyecekler aç olanın ancak ağzını sulandırır.
Gerek sosyal hayatta, gerek iş hayatında gerekse kamuda fiiliyata geçmesi gereken çok değerli beşeri ve sosyal sermaye, hizmet fırsatı beklemektedir.
Kadrolar, ehliyet, liyakat ve heyecanı dikkate alarak şekillendirilmelidir. Aksi halde kurumlar sağlıklı hizmet üretemez hale gelecektir. Devlet millet kaynaşması gecikecektir.
Kurumların vizyon, misyon ve görev tanımlarındaki hususlar pratik hayata, verimliliğe odaklı kadrolar tarafından geçirilebilir.
Faaliyete geçirilemeyecek bir fikrin ifade edilmesi, insanların zihninde bazen o fikrin değerini düşürebilmektedir. Arkasında durulamayacak sözler verilmemelidir.

Bir yanıt yazın