İnsanlar Arası İlişkiler

İnsanlar Arası İlişkiler; Çekememezlik, haset gibi olumsuz tutumlar insanlar arası ilişkileri çok olumsuz etkiler.
Sevgi, saygı ve anlayış üzerine bina edilemeyen iletişimler, süreklilik gösteremezler. Gösterseler bile çok sık problemlerin yaşanmasına sebep olur.
Alay etmek, verimliliği kökünden etkiler. İnsanın öz enerjisini açığa çıkarmayı etkiler.
Karalama kampanyaları ferdi ve sosyal hayatı olumsuz etkiler.
Tecessüs, özel hayata saygı noktasında yasaklanan bir tutumdur.
Kim müslüman bir kardeşinin ayıp ve kusurunu örterse Allah da onun ayıp ve kusurunu örter. Kim bir kardeşini ayıplar ise o hatayı yapmadan vefat etmez.
Özel eşyaları kullanmak, onların bilgisi olmaksızın, özel eşyalar üzerinde tasarrufta bulunmak doğru değildir.
Bu noktada magazin muhabirliği gibi bir davranış kalıbı da tekrar gözden geçirilmelidir. Bu hem magazine konu olanlar hem de magazine takılanlar için hiç de hoş olmayan tutumlardır. O davranışı yaptığı halde söyleniyor ve gündeme getirilirse, gıybet olur. Eğer o davranış söz konusu değil ise zaten iftira söz konusudur.

Bir cevap yazın