Ocak, 2011

 • 2 Ocak

  Güç ve Cehalet

  İnsanları gerçekleri görmekten uzaklaştıran iki büyük tehlike vardır. Birincisi güçtür. Güç, bazen para, bazen makam, bazen de şöhret şeklinde insanın kapısını çalabilir. Bu durumdaki insanların etrafındaki yapılanmalar, gerçekleri görmeyi engelleyecek tarzdadır. Güçlü olduğu halde etrafında kaliteli danışmanları olmayan kişilerin hata yapma riski çok yüksektir.Gerçekleri görmeyi engelleyen diğer tehlike cehalettir. Bilmeyen …

Aralık, 2010

 • 30 Aralık

  Dindarlık Algısı

  Kimin dindarlık algısı nasıldır? Kim ne kadar dini bilgiye dayalı bir düşünce yapısına sahiptir? Değişik vesileler ile % 99’u müslüman olduğu ifade edilen ülkemizde İslami Dünya Görüşü neye göre nasıl oluşmaktadır? Toplumun dindarlık algısı üzerinde zamanla farklı yönlendirmeler mi yapılmaktadır? Sorular uzatılabilir.Çocukluğumuzda evlerimizin en mutena köşesinde dini algı ile irtibatlandırdığımız, …

 • 30 Aralık

  Diyanet ve Kanaat Önderleri

  Din ve ilim adamları toplumun önündeki en önemli kanaat önderleridir. Onların eğitim, tutum ve davranışları toplumun yapısını şu veya bu şekilde etkilemektedir. Türkiye’de dini hayatın şekillenmesinde diyanetin önemli bir yeri vardır. Organize ve koordine noktasında işbirliği güç birliği stratejileri, küçük hesaplardan kurtulup ciddi hizmet üretimine katkı sağlayabilir.Günümüzde yaşanan hızlı değişim, …

 • 29 Aralık

  Hayat ve Dini Tutum

  Hayatın akışı içinde insanların dini tutum ve davranışları ile ilgili kanaat oluşturmak çok zorlaşmış gibi görünüyor. Dini bir görüntü vermeyenlerin de dini bir tutum sergileyebilmesi son zamanlarda da fazla dikkatimizi çekmektedir. Bunun tersi de temsili zedelemektedir.İnsanların giyim, tutum ve davranışları dini tecrübeyi ne kadar yansıtıyor? Sorusunu iyi cevaplamalı ve kaliteli …

 • 29 Aralık

  Evlilik Nimeti

  Evlilik, aile olabilmek, ocak kurmak, hayatın ve neslin sağlıklı devamı için çok önemlidir. Son zamanlardaki boşanma olaylarının artması ve dul kalanların çaresizliği bazı noktaları yeniden gözden geçirmemizi gerektirmektedir. Eş olabilmek, hayatı ve aynı evi paylaşabilmek, karşılıklı anlayış ve fedakarlığı gerektirir. Karı koca birbirine katlanır, evliliği sağlam bir şekilde devam ettirirlerse, …

 • 28 Aralık

  Dolmuşta Namaz

  Web sayfamız ve facebook yoluyla bir takipçimiz, internetten selam verdi. Kendisine vakit ayırıp ayıramayacağımı sorarak telefon ile görüşme talebine bulundu. Telefonun karşı ucunda tecrübeli bir öğretmen vardı. O gün karşılaştığı bir olay ile ilgili, 2 saat internet araştırması yapmış ve net bir fikir oluşturamamış, konuyu ehil biri ile müzakere ihtiyacı …

 • 11 Aralık

  Hayat ve Değerler

  “İnsan, yaşadığı gibi düşünmeye, düşündüğü gibi de yaşamaya programlanmıştır. İşte bu yüzden kişi hayatını belli erdemlerle şekillendiremezse, iç dinamikleri (akıl, gönül ve iç enerjisi), erdemsizlik, fikirsizlik gibi büyük bir boşluk ve kavgayla işlemeye başlar. Temel değerler yok olur, olumsuzluklara karşı kişi tepkisizleşmeye başlar. Bu da kişinin temel değer yargılarıyla çatışma …

 • 9 Aralık

  Kötü Enerji

  Yaptığımız davranışlar günlük hayatımızı nasıl etkiliyor? Her tutum ve davranışın oluşturduğu bir kötü enerji ve atmosfer aslında etrafımızı kuşatır. Kötülükler insanın kalbini, beynini kirlettiği gibi günlük hayatımızı da anlamsız hale getirir.Mesele, dedikodu, davranışını ele alalım. Bir insanın arkasından konuşmak, onu hoşlanmayacağı şekilde dilimize dolamak kime ne fayda sağlar. Kime nasıl …

 • 7 Aralık

  İnsanı Eğitebilmek

  Heykeltraşlar, taşına göre keski ve çekiş kullanırlar ve vuruş darbelerini de taşın cinsine göre ayarlarlar. Bunun gibi insanı eğiteceklerin farklılıkları daima göz önünde bulundurmaları gerekir. Eğitimde muhatabın, mizacı, karakteri, hassasiyetleri göz önünde bulunduran metodlar uygulanmalıdır. Evladınının ve öğrencisinin hangi karakterde olduğunu kestiremeyen onu tam eğitemez. Pedegoji ve psikoloji bilmeyen de …

 • 7 Aralık

  KAYBOLAN DEĞERLERİMİZ

  Misafir KalemProf.Dr.Hayrani ALTINTAŞ haltintas@ttmail.com Yüce Allah canlılığın kaynağıdır. İlahi yaratma eylemi ile Fail olan yüce Allah varlıklara hayat bahşetmiştir. Esasen, bu gün ilimler, bütün varlıkların canlı olduğunu, cansız varlık diye bir şeyin bulunmadığını bildirmektedirler. 05.12.2010 / HAYATIN ANLAMI Türk değerleri hayatın her sahnesini ilmik ilmik dokur ve ortaya Türk hayat …

Kasım, 2010

 • 28 Kasım

  Standartlarımız ve Kaliteli Hayat

  Günlük hayatımıza sıradan bir yaklaşımın ötesinde dikkatli bir şekilde bakıp düşünecek olursak, bir çok noktada standartlarımızın oluşmadığını görürüz. Standart ile kalite arasında yakın bir ilgi vardır. Gerçi bazı sahalar standart dışı olmayı da gerektirebilir. Bu bahsimizin şimdilik dışındadır.Mesela asansörlerimiz… Çok defa siz de fark etmişsinizdir. Hangi katta oturuyorsunuz veya o …

 • 28 Kasım

  Sümen Hakkı

  Hak ve hakikatin en üst düzeyde anlatıldığı bir kurumda bir sümen takımına tenezzül edebilmek size neyi gösterir? Yeni gelen bir memur için alınan yeni sümen ile eskisini değiştirerek yeni gelenin masasına eskisinin konulması ne ifade eder? Eski memurun açık gözlülüğünü mü? Yeni memurun hakkını arayıp aramayacağının test edilmesini mi?Burada önemli …

 • 22 Kasım

  Son Çağrı

  Havalimanlarında uçağa binmek için son çağrı anonsları yapılır. Bu bana hayat yolculuğunda son çağrı var mı diye düşündürdü. Evet, yüce Yaratıcı hiçbir dönemde kullarını rehbersiz ve çağrısız bırakmamıştır. O çağrıya kulak verenler, maddi ve manevi huzura ermişlerdir. Çağrıyı duyduğu halde gereğini yerine getirmeyenler de uçağı kaçırmışlardır.Hidayet uçağı her daim hakikat …

 • 22 Kasım

  Eğitim ve Rehberlik Sistematiği

  İnsanî ve sosyal gelişim seminerleri, muhatap topluluk ve kişilere göre ayarlanır. Şu başlıklar altında umumi eğitim ve rehberlik çalışmaları yapılabilir.Hayat ve İstikamet, geniş gruplaraHedef Belirleme ve Gerçekleştirme, küçük homojen gruplaraHayata Anlam Katmak, Ailelereİstikamet ve Engeller, Ferdi çalışmalarBu umumî başlıklar, muhatap kitlenin durum ve anlayışına göre hususi şekilde dizayn edilebilir.

 • 22 Kasım

  Hedef Belirleme ve Gerçekleştirme

  Küçük homojen gruplar ile yapılacak insanî ve sosyal gelişim seminerleri “Hedef Belirleme ve Gerçekleştirme” başlığı altında yürütülebilir. Kabiliyet ve kapasite, nasıl açığa çıkarılabilir? Hangi hedefe nasıl ulaşılabilir? Karşımıza çıkan engeller nasıl enerjiye dönüştürülebilir?Zorluklar ve engeller, kişi ve toplulukları nasıl olgunlaştırır?  

 • 22 Kasım

  Hayata Anlam Katmak

  Aileler ile yapılacak insani ve sosyal gelişim seminerlerinde “Hayata Anlam Katmak” başlığı kullanılabilir. Bu çalışmalarda, aile olabilmek başlığı işlenebilir.Aile bireyleri için; günlük, haftalık, aylık, yıllık ve ömürlük planlama ve etkinlikler üzerinde durulabilir.  

 • 22 Kasım

  İstikamet ve Engeller

  Ferdi rehberlik ve çalışmalarda “İstikamet ve Engeller” konusu ön plana çıkarılabilir. Burada insanın zaaf noktaları üzerinde durulabilir. Zaaflarının farkında olan insanın gelişim yolunda kat edeceği mesafeler ön plana çıkarılabilir. Hedefe giderken, hangi tali yollar ve tembellikler, insana musallat olabilir?  

 • 22 Kasım

  Eğlence Dünyası

  Bazı insanlar insani erdemleri hayata geçirme yerine kendilerinden kaçmak için eğlence ve alkolizmin pençesine düşebilirler. Belli bir zamandan sonra kısır döngü haline gelebilen bu hayat tarzı içinde birçok çelişkiyi bulundurur.Anlamsız ses ve müzikler, eğlencenin bir parçası gibi algılanabilir. Gecenin geç saatlerine kadar süren eğlence sonrası kendinden habersiz kişiler ayılabilmek için …