Şubat, 2014

 • 18 Şubat

  MANEVİYAT ARAYIŞI

  İnsanlık, özündeki fıtrî değerlere yönelik arayış içindedir. Ruh ve cesetten teşekkül eden insanın manevî yönü ihmal edilerek insanî kaliteyi ortaya çıkarmak mümkün değildir.Maneviyat arayışı, bütün toplumlarda geçerli bir durumdur. En önemli temsil noktasındakiler olarak bu arayışı, ne kadar karşılayabiliyoruz. «Tebliğden önce temsil» bu noktada devreye girmelidir.Hayata mana katan İslam gibi …

 • 17 Şubat

  İÇ TETKİK ve İLETİŞİM

  İç tetkik ve kontrolde en önemli konu iletişimdir. İletişim koparsa tetkik, tetikçiliğe dönüşebilir. İletişim kopuklukları, iyileştirme ve geliştirmeyi engelleyebilir.İç tetkikin iyileştirme hedefine ulaşabilmesi sağlıklı etkileşim ve iletişimi gerektirir.Düzeltici faaliyeti işletip, süreç yönetimini iyileştirme şeklinde tamamlamak gerekir. Bazı durumlarda şekil şartlarının yerine getirilmesi kafi görülebilir. Ancak asıl olan insan kaynaklarının, sürece …

 • 17 Şubat

  DIŞ TETKİK ve KALİTE

  Dış tetkik, ürün kalitesinin açığa çıkması için önemlidir. Eğitim, sağlık, mal ve hizmet üretiminde; netice ürün müşteri veya muhatap kitle ile buluştuğunda, ihtiyaç ve beklentiyi ne denli karşıladığına bakılır.Sahada sürece katkı sağlayamayacak veya beklentiyi karşılayamayacak bir üretim, dış tetkikten geçerli not alamaz. Müşteri memnuniyeti, ürün kalitesinde en önemli kriterlerdendir.

 • 16 Şubat

  PERŞEMBE DAYANIŞMA MECLİSİ-PDM logosu

  Deniz, balık, martı ve tabiatdan esinlenen, Ordu’nun mor-beyazı ile Perşembe’nin yeşil-beyazının temsil edildiği PERŞEMBE DAYANIŞMA MECLİSİ-PDM logo çalışması yapılmış, PDM Yönetişim, Danışma Kurulu ve ilgililerin beğenisine sunulmuştur. Logodaki mavi; derinliği ve enginliği, mor; hareket ve bereketi, yaprak yeşili tabii ve insanî güzelliklerimizi temsil etmektedir. Mor ile yeşil tasarım, Perşembe’nin P …

 • 15 Şubat

  SEVGİDE 30 YIL SİLİVRİ KAHVALTISI

    Tahir SERT ve ekip arkadaşlarınca Fehmi DEMİRBAĞ organizesiyle 13 Şubat 2014 günü SEVGİDE 30 YIL SİLİVRİ KAHVALTISI gerçekleştirildi. İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden Dr. Hüseyin Emin SERT «SEVGİ, EVLİLİK ve AİLE» üzerine bir sohbet gerçekleştirdi. Davetliler de kısa anılarını anlatarak şiirler okudular. Evliliklerinde 30 yılı aşmış çiftlerin katıldığı kahvaltı sonrası, en …

 • 14 Şubat

  AYDINLIK GÜNLERE

  HAYATIN AKIŞI Köşe Yazılarımız, HABER KITA sayesinde okuyucularımızla tekrar buluşuyor. Karanlık ve belirsizliğin artması, aydınlığın habercisidir. Gündemi meşgul eden birçok konu, netlik kazandığında birçok şey yerli yerine oturacak, istikamet netleşecektir. Her kişi, kurum ve yapı, adıyla müsemma olup gerekli adımları atabilirse mesele çözülecektir. Sosyal alan ve yapılarda nimet zamanı açığa …

 • 11 Şubat

  Düşünen Aranıyor – Mahmut KIZILOT

  dusunen-araniyor

  Çoğu zaman biz insanlar, beş maymun hikayesindeki maymunlar gibi mi oluyoruz? Bir şeyleri savunuyoruz körü körüne ama neden ve niçin savunduğumuzu bilmiyoruz, bize ne söylendiyse onu dileyip ona göre hareket edebiliyoruz.  Okumuyoruz, araştırmıyoruz, sokakta, sağda-solda duyduğumuz bilgilere dayanıyoruz. Aslında biraz araştırsak hakikati arasak, basiretimizi kullansak, olayları çözümlerken farklılıklar olduğunu görme …

 • 11 Şubat

  TEVHİT İNANCI HAYATIMIZA YANSIMALIDIR

  Dinimize ait hükümler; inanç, ibadet-muamelât ve ahlâk olmak üzere üç başlık altında incelenmektedir. Bunlardan birincisi olan inanç temel olup diğer hüküm ve değerler, bu asıl üzerinde yükselir. İnancımızın temelini de, birlik ve bütünleştirme manasına gelen tevhit inancı oluşturur. Birbiriyle iç-içe olan bu hükümlerin tamamı, insanların dünya ve ahiret hayatını tanzim …

 • 11 Şubat

  MÜSLÜMAN OLMA BİLİNCİ ve GÜVEN DUYGUSU

  İslam yüce yaratıcı Allah’ın kullarından razı olduğunu beyan ettiği[1] hayat nizamıdır. Bu nizamı, hayat anlayışı olarak kabul eden kişiye dilimizde müslüman denir. İslâm, kişiye birçok özellik kazandırır veya kazandırmalıdır. Bilinç, insanın varlığında önemli bir boyuttur. Kişinin kendini görüş ve algılayış biçimi olarak ifade edilebilecek bilinç, kişinin davranışlarını önemli ölçüde etkileyen …

 • 11 Şubat

  KUR’ÂN AÇISINDAN İDEAL İNSAN PORTRESİ

  Kur’ân açısından ideal insan, kendi içinde durulmuş çevresiyle barışık durumdadır. O içindeki büyük fırtınaların farkına vararak, dünya ve ahiret saadetinin Allah”a kul olmakla mümkün olduğunun bilincindedir. Davranışlarını kontrol ederek, kendi huzurunu başkalarının huzurunda aramaktadır. Onun en büyük önderi ve örneği Hz. Peygamber (s.a.v.)dir. Kur’ânı anlayıp hayatında ona uymayı temel gaye …

 • 11 Şubat

  ÇAĞIMIZ İNSANI ve HZ. MUHAMMED (S.A.V.)’İN MESAJI

         Çağımız insanının gündemini neler oluşturuyor? Bunların ne kadarı Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.)’in getirdiği evrensel mesaj ile bağdaşıyor? Bu soruların cevabını insaflıca düşündüğümüzde, Müslümanlar olarak pek de hoşlanılmayacak bir manzara ile karşı karşıya kalırız. Bu durum, günümüzün insan anlayışıyla yakından ilgilidir. İnsanlığın hedefi, içinde yaşadığımız asırda her devirdekinden daha …

 • 10 Şubat

  Seçim Propagandaları

  Sesli-görüntülü, bazen hakaretli seçim propagandaları sağduyulu vatandaşa rahatsızlık vermekte ve sosyal sağlığı tehdit etmektedir.Çoğu defa güç gösterisi ve maddi kaynak israfı çerçevesinde şekillenen propaganda çalışmaları neyi, ne kadar etkilemektedir. Kaç kişi gürültülü propaganda neticesi oy rengini değiştirmiştir.Duvarlara asılan afişler, bayraklar, netice itibariyle kirlilik ve israf oluşturmaktadır. Siyasi parti, belediye başkan …

 • 10 Şubat

  Bilim Dalları ve Bütün Parça İlişkisi

  Her bilim dalı, kendi içinde bir sistematiği barındırır. Bu bilim dallarının kuruluş hedefi, atmosferi ve kavramları, olayları nasıl değerlendirmektedir? Bilimin evrenselliği nerde, ne kadar geçerli olmaktadır? Bilimsellik nedir? Beş, on senede değişen teori ve yaklaşımlar ile kalıcı çözümler üretmek mümkün müdür? Objektif değerlendirme kriterleri nelerdir? Bu ve benzeri soruların cevabı …

 • 10 Şubat

  Çıkar Çatışmaları ve Hakkaniyet

  Birçok zaman çıkar çatışmaları, insanî ve sosyal hayatı tehdit edebilmektedir. Geniş çaplı sorunlarda, soykırım ve savaşlarla halklar mağdur edilmektedir. Kişiler bazındaki problemler de ferdi hayatı tehdit etmektedir.Hakkaniyet, ferde ve topluma huzur getirecekken, menfaat üzere kurulan yapılar daima tedirginlikleri öne çıkarmaktadır. Ölçülere riayet edilmeyen bir yapıda «geniş dünya dar» edilmektedir.Kainattaki huzuru …

 • 9 Şubat

  Adanmışlık ve İletişim

  Adanmışlık ve hedefe kilitlenme, bazen etraftaki detayların görünmesini engelleyebilir. Hedefe doğru hız ile koşanın önüne çıkılmaz. Zira bu engelleme gibi hissedilebilir ve hedefe koşan ne pahasına olursa olsun engeli aşmaya odaklıdır.Ortak kurum, aile ve aynı odada bile olsanız, adanan kişi ve hedefleri benimsenebiliyorsa ona destek vermekte fayda vardır. Aksi durum …

 • 9 Şubat

  Hakikî ve Sahte

  Her değerli şeyin sahtesi vardır. Sahte, hakikilere yol gösterici olabilir. Sahtelerin varlığı hakikilerin değerini düşürmez. Çünkü sahteler daha fazla göze hitap eder. Hakikiyi arayan ve layık olan, bir şekilde sahtesinden kurtulup gerçeği ile buluşabilir. Yıllar önce  askerden terhis olunca bir günlük izinle Erzurum’dan Ordu-Perşembe’ye rahmetli anneannemi ziyarete gitmiştim. Hava kapalı …

 • 8 Şubat

  Ezan Sesleri ve Mahrumiyet

  Misafir olduğum evden çıkıp tarihi yarımadaya doğru niyetlendiğim anda, ezan sesleri İstanbul semalarında yankılanmaya başladı. Esenler Otogar Camiinden gelen ezan sesi ve tarzı Haremeyn’e taşıdı duyguları. İpekyolu Asya Derneğinin yetiştirdiği Hocalardan birinin 17 yaşına kadar duyamadığı ezan-ı Muhammedîden mahrumiyeti düşündüm. Bunun yanında günde beş defa bu ezanı dinleyip gereğini yerine …