Ocak, 2021

 • 6 Ocak

  Dengesi Bozulan Dünya

  “İnsanların elleriyle yaptıkları (kötülükler sebebiyle, karada ve denizde bozulmalar meydana geldi.(Allah) yapdıklarının bir kısmını onlara tatdırsın. Olur ki rücû’ ederler” (Rum Suresi/30İnsan bozulduğunda, her şeyi bozar. Virüs büyük bir uyarı olarak, karşımızda duruyor. Dünyayı esir eden Çin Wuhan’da çıkan Korona-Covid 19 pandemisi devam ederken, İngiltere’de mutasyona uğrayan virüs sonrası, şimdi …

 • 5 Ocak

  Sosyal Etkileşim

    İnsan, sosyal bir varlıktır. İç dünyası güçlü kişi, çevresine de değer kazandırır. Sosyal medyanın bu kadar ön plana çıktığı bir devirde, huzur, mutluluk ve etkileşim ne durumdadır? Aile içi iletişim, komşuluk ilişkileri, hısım ve akraba arasındaki bağlar, hangi seviyededir? Vasıtaları doğru ve etkin kullanabilen, verimli, güzel sonuçlar elde edebilir. …

 • 1 Ocak

  İnsan OlaBilmek

  İnsan, her şey emrine verilen muhteşem varlık… Diğer bir yandan en zalim, öldüren, yakan, yıkan cani… Son yüzyılda dünyayı bazıları nasıl da yaşanmaz hale getirdi.İnsan; ilahî rehberliğe uyduğu nispette değerli, özünden, ruhundan ve değerlerinden uzaklaştığı kadar aşağılarda…Hak, hakikat ve değerler; hem kişiyi hem de etrafını güzelleştirir. İnsan olabilmek, iyiyi tercih …

 • 1 Ocak

  Dünya İslama Muhtaç

  İslam, son ve kemale ermiş, kıyamete kadar devam edecek ilahi rehberliktir. Adem a.s. ile başlayan bu rehberlik, Peygamberler a.s. vasıtasıyla devam etmiş, Hz. Muhammed s.a.v. ile zirveye ermiştir. İslâmî imanın altı şartından birisi, Peygamberlere, diğeri kitaplara imandır. İnsanların, hakikatten uzaklaşması, ilahî rehberliğin tazelenmesiyle devam etmiştir.Tebliğden önce temsil bilinciyle, Müslümanlar, İslâmı …

 • 1 Ocak

  Virüsün Düşündürdükleri

  Korona, covid 19 virüsü 2020 yılına damgasını vurdu. İlk virüs haberleri, alınan tedbirler ve gelinen nokta, bir çok hayret ve ibreti içinde barındırıyor. İlk gördüğüm maskeli bir belediye işçisinin, oto stop tarzı araba durdurmaya çalıştığı andaki duygularımı hiç unutmuyorum. Kim, bu maskeli, yüzü görünmeyen kişiyi, nasıl arabasına alacak diye düşünmüştüm. …

Aralık, 2020

 • 31 Aralık

  Gelişim Yolculuğu

  Gelişim yolculuğu, kişinin hayata geldiği andan itibaren, başlar ve devam eder. Hayat, sağlık ve akıl, insana verilmiş en büyük nimetlerdendir. Bu nimetlerin her birinin hakkını vererek yaşamak gerekiyor. Yaşanılan her an özeldir ve geri dönmek mümkün değildir. Gelişim, insanî bir kavram ve gerekliliktir. Her birimiz kariyer basamaklarını, maddî ve manevî …

Mayıs, 2019

 • 3 Mayıs

  Meclis ve Camii Adabı

  Meclis, oturulan mekan demektir. Bir meclise varılınca, selam verilir, atmosfer uygun ve ortamdakiler bu kim diye bakıyor ise kısaca kendimizi tanıtmamız uygun olur. Meclisin sahibi pozisyonunda biri varsa sözü ve süreç yönetimini ona bırakmak gerekir. “لكل مقام مقال ” Her mekanın, kendine göre, konuşulacak sözü vardır” denilmiştir. Yani her şey, …

Ekim, 2018

 • 1 Ekim

  İnsan, İletişim, Konuşma, Dil, Bilgi ve Kavramlar

   İnsan, konuşan ve söz ile iletişim kuran bir varlıktır.Konuşma ve manayı taşıyan cümleler için kelimeler gereklidir.Kelimeler, manayı taşıyan kodlama sisteminin en küçük parçalarıdır.Düşünme ile bilgi ve anlam dünyası genişler.Sözün mana kazanması, kodlama, isabetli cümle ve sağlıklı iletişimle mümkün olur. Kelimelerin anlam dünyasını bilmek, (kök manası, terim (ıstılahi) manası- semantik) sözü …

 • 1 Ekim

  İnsan, Kainat, Varlık, İnsanın Fonksiyonu

   İnsan, evrene mana katan en değerli varlıktır.Kainat; insanın, canlı ve cansızların oluşturduğu hususi sistemdir.Varlık; belli özelliklerle, evrendeki yerini doldurup hedefine uygun var olan her şeydir.İnsan, yeryüzünü imar edip yaşanılır hale getiren, her şey belli ölçüler (bilimsel yasalar- yer çekimi- hava basıncı gibi sünnetullah) çerçevesinde emrine verilen bir varlıktır.Dili, eşyayı ve …

Eylül, 2018

 • 14 Eylül

  Eğitimin İnsanî ve Sosyal Gelişim Boyutu

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Kadıköy Milli Eğitim Müdürlüğü organizesiyle Eylül 2018 Öğretmen seminerleri kapsamında; Öğretim Görevlisi Sayın Dr. H. Emin SERT tarafından “Eğitimin İnsanî ve Sosyal Gelişim Boyutu” konulu seminer, KadıKöy Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Makbule Arya BARAK YILDIZ ve Öğretmenlerin katılımı ile 12 Eylül 2018 Çarşamba günü gerçekleşti.

Nisan, 2018

 • 30 Nisan

  KİME İTİMAT EDECEĞİZ?

    Fitne ve karmaşa zamanlarında insanlar kime itimat edeceklerini şaşırırlar. İlim, amel, hidayet, ihlas üzere güzel ahlak sahipleriyle beraberlik, istikamete uygun yol almaya yardımcı olabilir.Son zamanlarda dini mevzularda yapılan farklı ve çelişkili açıklamalar, halkımızın kafasını ciddi şekilde karıştırmış gibi görünüyor. Bu durum daha önce de kısmen var olan, önemli bir …

Mart, 2018

 • 4 Mart

  KÜLTÜREL DEĞERLER ve KALKINMA

   Kültürel değerler, kişi ve toplumların omurgasını oluşturur. Kalkınma da değerler üzerinde yükselirse bir mana ifade eder. Kişi ve toplumların; geçmiş, şimdiki hal ve istikballeri vardır. Şu anı anlayabilmek ve geleceği şekillendirebilmek için geçmişi iyi bilmek gerekir. Tarih ve kültürel değerler, bir milletin hafızası durumundadır. Gelişim ve iyiden yana değişim ancak …

Kasım, 2017

 • 12 Kasım

  Kariyer Ekseninde İnsanî ve Sosyal Gelişim Seminerleri

   İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü www.medeniyet.edu.tr ve ilgili okulların organizesiyle Dr. Hüseyin Emin SERT tarafından «Kariyer Ekseninde İnsanî ve Sosyal Gelişim» seminerleri ve üniversite tanıtımı; 11 Ocak 2018 Perşembe günü Ordu Valiliği ve Perşembe Kaymakamlığı Milli Eğitim Müdürlüğü organizesiyle ORDU-PERŞEMBE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ’nde, 31 Ekim 2017 Salı …

Ekim, 2017

 • 22 Ekim

  MEDENİYET ŞURASI

   İbn Haldun Üniversitesi organizesi ve Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleşen Medeniyet Şurası haberlerde manşetten verildi. Haber değeri daha ziyade Cumhurbaşkanının verdiği Amerika’ya yönelik mesajlar cihetiyleydi.Medeniyet şurasında öne çıkması gereken konular; biz bu medeniyetin temsilinde hangi noktadayız. 3. bin yıla damgasını vuracak şekilde bu yarışa ne kadar hazırız. Hangi değerleri taşıyoruz ve kimlere …

 • 16 Ekim

  MANEVİYAT PSİKOLOJİSİ’nin DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

   Maneviyat, maddi kelimesinin zıddı olan manevi kelimesinin çoğuludur. Tekil bir kelime olarak, manevi konuların insanda hayat bulmasını ifade etmektedir. Psikoloji ise; basitçe ruhbilim denilebilen ancak, üretilen literatürden anlaşıldığı kadarıyla ruhtan ziyade, insanın psikolojik sorunlarıyla meşgul olan bir alan gibi görünmektedir.Erciyes Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, Birlik Vakfı ve Sıcak Yuva …

Eylül, 2017

 • 30 Eylül

  NESİLLER ARASI İLETİŞİM

  Nesiller arası iletişim; kültür, değerler, bilgi ve tecrübe aktarımının en kestirme yoludur. İletişim çağında, nesiller arası köprülerin kurulmaması çok büyük kayıptır. Büyüklerine tahammül edemeyen gençlik; stres, endişe ve çelişkilerle en verimli çağlarını boşa harcayabilirler. Sosyal medya; nesiller ve büyük aile irtibatları için doğru kullanılabilirse muhteşem kapılar açılabilir. Elbette birebir sohbet …

 • 29 Eylül

  MEDENİYET HAFTASI

   İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü’nce, Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü ve SKS Daire Başkanlığı organizesindeki MEDENİYET HAFTASI’nın birincisi 26 – 28 EYLÜL 2017 tarihleri arasında yapıldı. Standlar, Sinebüs, Konserler ve ikramlara yer verilen etkinlik dönemin başlangıcında oryantasyon ve üniversiteli olma bilincine yönelikti. İlk gün daire başkanlıkları tanıtımlarını ve görev alanlarını dile getirdi. İkinci …

Ağustos, 2017

 • 11 Ağustos

  YERLİ ve MİLLÎ EĞİTİM

    Dünyanın hızlı değişim, dönüşüm geçirdiği, değer, insanî, sosyal, evrensel değerlerin tehdit altında olduğu zamanlarda, yerli ve milli eğitim daha bir önem kazanmaktadır. Yerli, millî ve kaliteli eğitimi ihmal edenler, tarihin çöplüğüne doğru sürüklenir. Kendi öz benliği ile çelişen, iç enerjisini gelişim ve iyiden yana dönüşüm için kullanamayanlar yerli ve …